Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data se zpracovávají v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení objednávky ubytování nebo akce, tedy pouze ke komunikaci se zákazníkem.


2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záznam je veden pouze formou elektronické pošty, ve které jsou obsažena data uvedená zákazníkem při elektronické objednávce a je odstraňován správcem osobních údajů nejdéle po třiceti dnech od pořízení.


3. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno: Petr Kroupar
Adresa: Penzion U Silnice, Javorná 339 01


4. OSTATNÍ INFORMACE

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje při elektronické objednávce na dobu třiceti dnů, kdy dojde k odstranění záznamu správcem.
  • Správce osobních údajů záznamy poskytne pouze a jenom orgánům činným v trestním řízení, a to pouze v případě podezření na možnou trestnou činnost či pro prokázání trestné činnosti zákazníka.
  • Právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů, právo na podání vysvětlení a další práva (podrobně viz § 21 zákona č. 101/2000 sb.) má každý zákazník penzionu (případně jeho zákonný zástupce).