Okolí penzionu

Velhartice (zřícenina hradu)
Hrad založený na poč. 14. stol., rozšířen pozdně goticky. V průběhu třicetileté války jej získal Martin Huerta, za něhož došlo k vestavbě pozdně renesančního palácového křídla s arkádami. Další úpravy do podoby hradu příliš nezasáhly.

Petrovice (zřícenina hradu)
Uprostřed vesnice Petrovice stojící opevněný kostel je patrně zbytkem hradu. Gotická hradba je výrazně mladší než kostel. Věž kostela je asymetricky situována ke kostelu a je ukončena cimbuřím. Díky mladším přestavbám není známa podoba hradu, pouze na východě je částečně znatelný průběh hradby. Celková dispozice je v Čechách velmi neobvyklá. Uvažuje se o tom, že zatímco blízký hrad "pod Hrnčířem" byl pravděpodobně královský, tato stavba patřila k území od českého státu odtrženého Sušicka.

Opálka (tvrz)
Gotická tvrz z konce 14. století vystavěná Buškem ze Strážova. Renesančně přestavěna v 16. století.

Kašovice (zřícenina tvrze)
Zříceniny tvrze, založené asi Sezemou z Kašovic kol. r. 1340; po r. 1430 ves i s tvrzí připojena k velhartickému panství. R. 1565 již tvrz uváděna jako pustá. Dochovány zbytky obytné budovy se střílnami, prevéty a velkými sálovými okny v 2. patře.

Pajrek (zřícenina hradu)
Zřícenina hradu. Založen byl pány z Janovic, r. 1356 se stal majitelem Něpr z Pajrku. Důležitá pozice hradu ve válkách s Bavory: r. 1467 zde byla významná bitva, r. 1472 dobyt a vypálen bavorským vojskem. R. 1512 ho zpustlý zakoupil Jindřich Kostomlatský z Vřesovic. Následně zanikl.

Klenová (hrad)
Gotický hrad z konce 13. století, vystavěný pány z Janovic a Klenové. V 17. stol. bylo na předhradí již pustého hradu vystavěno nové sídlo. V 19. století pseudogoticky upraven. Dnes se zde nachází galerie výtvarného umění.

Hotel Stavbař
Na konci obce Javorná, vzdálený 13 km od Železné Rudy, 15 km od rekreačního střediska Špičák a něco málo přes kilometr od našeho penzionu.